Okrasné jazero, kúpacie jazierko, záhradné jazierko, bio jazero

Kúpacie Jazero

Kúpacie | okrasné | záhradné jazierko, rozdelenie, plánovanie, návrh, stavba, technika, informácie, rady a tipy


Nasledovné stránky majú informačný charakter. Ich cieľom je objasniť odborné výrazy pri vzájomnej komunikácií zákazníka a realizátora. 


 Realizácia jazera výlučne s odborníkom! Čítať viac »

Malé okrasné jazierko

Malé okrasné jazierko realizujeme ak chceme v záhrade použiť vodný prvok, ale nemáme veľa priestoru. Objem má do 2 m3. Čítať Viac »
Male okrasne jazierko


Okrasné jazierko

Optimálny objem okrasných jazierok je od 10 m3. Môžu byť realizované aj s technológiou a s rybami.  Čítať viac »Okrasne jazero


Kúpacie jazero

Jazierka môžu byt riešené s rybami alebo bez, s technológiou zvyčajne s rybami.  Čítať viac » Kupacie jazero


Jazierko s rybami – rybochovná nádrž

Jeho prvoradým (jediným) účelom je chov rýb a všetko, čo sa tomu podriaďuje. Koncentrácia rýb je veľmi vysoká. Čítať viac »jazierko s rybami

Sortiment »

Ako postaviť okrasné jazero? »